Outdoor

Skog fjäll och vatten. Tre önskningar i ett, allt i Älvdalens närhet. Här finns Njupeskärs vattenfall, Sveriges högsta, fantastisk utsikt från Hykieberg och rogivande platser vid Österdalälven. Till de här ställen tar du dig säkert själv, de finns med i broschyrer och på webben och är lätta att hitta. Jag vill visa dig andra ställen. Jag vill visa dig de ställen som kanske inte finns med i guideböckerna och som inte är de allra största besöksmålen.

Ett sådant ställe är Fornminnesstigen i Skinnarbodarna, bara sex kilometer från Älvdalen. Vi utgår från fäboden och går en slinga på ca 1,5 timme. Längs stigen stöter vi på fornlämningar och kulturlämningar som berättar om människor och de liv de levt här i århundraden.

bild Graffiti från 1751

bildLämningar som berättar mycket
för oss

Information och bokning:
info@exploreeco.se
070-339 36 36

Comments are closed.